REGULAMIN konkursu plastycznego „Przyroda w oczach dziecka”

 Konkurs jest jedną z form wychowania i miłowania ziemi ojczystej. Prace konkursowe powinny przedstawiać sposoby i możliwości zapobiegania  skutkom współczesnej techniki, ( ochrony świata zwierzęcego i roślinnego). Praca może również odzwierciedlać stosunek młodzieży...

REGULAMIN konkursu fotograficznego pt. „ Przyroda w obiektywie”

Konkurs trwa  od września do grudnia  2020r. Celem ogólnym konkursu jest popularyzacja aktywnych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,   podziwianie jej piękna, odbieranie wrażeń estetycznych i wyzwalanie chęci  ochrony naturalnych zasobów...