XXXVII Festiwal Piosenki Ekologicznej

XXXVII Festiwal Piosenki Ekologicznej „W piosence sławimy piękno przyrody oraz wyrażamy szacunek dla wszystkich istot żyjących „ Organizator: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Cel konkursu: popularyzacja proekologicznych postaw dzieci i młodzieży,...

KONKURS GRAFICZNY

KONKURS GRAFICZNY NA PROJEKT KALENDARZA „Piękno przyrody” NA ROK 2024 Regulamin konkursu: Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu a koordynatorem p. Jolanta Kotulska. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu...