ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY

Nauczyciele oraz społecznicy zrzeszeni w tarnobrzeskim oddziale Ligi Ochrony Przyrody spotkali się w Restauracji Fregata. To cykliczne wydarzenie, które jest podsumowaniem poprzednich miesięcy oraz integracją całego środowiska. Najważniejszym elementem spotkania było...

VI QUIZ “Młodego ekologa” – refleksja po …

1. Salę Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapełniło kilkuset uczniów (!), wśród których 33 uczniów tworzyło 11 zespołów z różnych szkół. 2. Uczniowie ze specjalnie skonfigurowanymi tabletami odpowiadali na 21 pytań A, B, C, D. Ten, kto odpowiedział szybciej był nagradzany...