Zapraszamy na konferencję popularnonaukową organizowaną przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚIGW pn. „Lecznicze właściwości grzybów i roślin” która odbędzie się w dniach 22-23 maja br. w Ośrodku AMW REWITA RYNIA w Białobrzegach pod Warszawą. Serdecznie zachęcamy do udziału, prosimy o przesłanie ewentualnego zgłoszenia poprzez odesłanie w zwrotnej wiadomości e-mailowej karty zgłoszeniowej.

Karta zgłoszenia