W dniu 9.12.2023r. odbył się XXX Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, na którym wybrano nowe władze do Zarządu Głównego LOP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
Na Prezesa Zarządu Głównego wybrano Pana Krystiana Szczepańskiego. Jednym z członków Zarządu Głównego został Prezes Zarządu Okręgu w Tarnobrzegu – Piotr Wałcerz. Wszystkim serdecznie gratulujemy.