Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi (Earth Day). Z ideą Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku amerykański przyrodnik John McConnell. Pierwsze obchody tego Dnia zorganizowano w 1970 roku w San Francisco a w Polsce Dzień Ziemi świętuje się od 1990 roku. Z upływem lat pomysł obchodów Dnia Ziemi zyskiwał sympatyków i obecnie jest największym międzynarodowym świętem ekologów.

Celem  obchodów Dnia Ziemi jest zwrócenie uwagi na ochronę środowiska naturalnego,  propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do przemiany niewłaściwych zachowań w stosunku do środowiska współczesnych społeczeństw konsumpcyjnych.

Obecnie w ponad 190 krajach prowadzone są różne akcje promujące proekologiczne postawy obywateli, które właściwie kształtowane powinny doprowadzić  do zminimalizowania zagrożeń środowiska przyrodniczego. Ważne jest to, aby mieszkańcy naszej planety mieli indywidualną świadomość wpływu na stan oraz przyszłość Ziemi.

I nie chodzi tutaj o działania odległe w czasie czy tym bardziezłożone, lecz o proste czynności związane z codzienną egzystencją. Na przykład elementarne zasady typu; zrób zakupy z własną torbą, wybierz spacer zamiast przejażdżki samochodem albo wyłącz niepotrzebne światła w domu. Przykładów można mnożyć i każdy indywidualnie jest w stanie wdrożyć własne, sensowne działania.

Obchody Dnia Ziemi w tym roku przebiegają pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. W taki to sposób zwrócono uwagę na potrzebę angażowania się w działania chroniące Ziemięnie tylko obywateli, ale również rządy, instytucjei firmy.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu od lat organizuje z okazji Dnia Ziemi różnorakie przedsięwzięcia. W tym roku odbyła się konferencja szkoleniowa dla grupy kilkudziesięciu nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kół LOP. Tym spotkaniem tarnobrzeska Liga Ochrony Przyrody zainicjowała cykl konferencji na których będą prezentowane przez specjalistów różnych dziedzin zagadnienia ochrony bioróżnorodności i środowiska.

Konferencję, dzięki gościnności Piotra Walcerza, członka ZO LOP i dyrektora placówki przeprowadzono w budynku  Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Siarka w Tarnobrzegu. W roli prelegentów wystąpili panowie Radosław Korzeniewicz i Aleksander Hołodniak z Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz dr inż. Radosławem Sawół – prezes spółki „Euro-Eko” w Mielcu.

Panowie leśnicy przedstawili prezentację o tematyce “Lasy w Polsce i ich znaczenie” a prezes „Euro-Eco” omówił ”Sposoby minimalizowani negatywnego wpływu przemysłu na środowisko”. Ciekawa narracja połączona z dużą dawką pożytecznych informacji oraz wizualizacja wykładów wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania. Niewątpliwie pozyskane wiadomości zostaną wykorzystane w edukowaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

Podsumowując wyliczmy kilka zasad, które stosowane w życiu na co dzień pomogą uratować Ziemię;

– oszczędzaj wodę i prąd oraz używane źródła energii,

– rezygnuj z  plastiku, minimalizuj ilość odpadów i je segreguj,

– zepsute urządzenia naprawiaj a nie wyrzucaj,

– zamiast samochodem przejedź się rowerem lub komunikacją miejską,

– dbaj o zieleń i estetykę swojego otoczenia,

– nie zaśmiecaj parków, ogrodów lasów i zbiorników wodnych,

– posprzątaj czasem po innych,

– dziel się swoją wiedząa w przypadkach dewastacji przyrody interweniuj.

I choć może wydawać się, że indywidualne zachowania niewiele zmienią to jednak skumulowane działania mogą wygenerować wielką moc.

Stańmy się więc cząstką tej mocy i dołączmy do ludzi dbających o naszą zieloną planetę,
nasz dom – Ziemię!