Niemożliwe? A jednak …
Kisielnica trzoneczkowa (Exidia truncata) – niewielki (2-7 cm średnicy) grzyb o matowej, czarnej lub brązowoczarnej barwie. Dojrzałe owocniki są pofałdowane i pokryte jamkami. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, gdzie na status R – potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych.