20 czerwca 2022 roku odbył się XXXVI Festiwal Piosenki Ekologicznej. Organizatorem festiwalu był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Główny cel konkursu to  nie tylko popularyzowanie zagadnień ochrony przyrody ale również propagowanie kultury muzycznej, promocja młodych wykonawców, rozwijanie talentów estradowych.

            Prowadzący, Piotr Chmiel przedstawiał  artystów i pomagał oswajać się im ze sceną.

            Na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury swoje umiejętności wokalne prezentowali uczniowie szkół podstawowych i średnich: Zespół Szkół w Stalach, Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślęzakach, Zespół Szkół w Woli Baranowskiej, Szkoła Podstawowa w Żupawie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłyżowie, Szkoła Podstawowa – Jarocin, Szkoła Filialna – Durdy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Liceum Ogólnokształcące KEN w Stalowej Woli.

             Uczestników festiwalu oceniała komisja konkursowa w składzie: dr Sylwester Łysiak – przewodniczący, teatrolog , wykładowca akademicki, Marian Zych – muzyk TDK w Tarnobrzegu, Katarzyna Dereń – muzyk TDK w Tarnobrzegu, Grażyna Sudół – członek ZO LOP w Tarnobrzegu, Danuta Serafin – nauczyciel, członek Zespołu Ludowego „Cyganianki”.

            Nagrody ufundowane przez Urzędy Miast – Tarnobrzeg i Stalowa Wola wręczał przewodniczący jury – dr Sylwester Łysiak.

Komisja po przesłuchaniu wykonawców nagrodziło i wyróżniło następujących wykonawców :

I KATEGORIA

I miejsce ZS i P Baranów Sandomierski – Wiktoria Dyl

II miejsce ZS Wola Baranowska – Kacper Smykla, Dawid Skura

III miejsce Szkoła Filialna – Durdy – Maria Mazur

Wyróżnienie –

– PSP nr 12 Stalowa Wola  – Ewa Sołtysik

– SP – Żupawa – Marika Czechura, Nikola Jeż, Hanna Półgrabia, Paulina Wdowiak – Wilk, Diana Zioło

– ZSP – Ślęzaki – Lena Sudół, Nadia Kraciuk, Weronika Rzeszut

– ZS Stale – Alicja Dąbek, Aleksandra Drożdż, Radosław Żak

II KATEGORIA

I miejsce ZS-P Ślęzaki – Julia Burlikowska, Kornelia Lis, oraz zespół muzyczny

  ex aequo  ZS i P Baranów Sandomierski – Aleksandra Stępień, Malwina Smykla, Wiktoria Jarosz oraz zespół muzyczny

II miejsce PSP Kłyżów – Milena Siek

III miejsce SP – Stale – Martyna Bolek

            ex aequo  SP Jarocin – Kamila Pliszka

         PSP nr 1 Nisko – Alicja Pająk

         ZS i P Sokolniki  – Gabriela Mroczek

         SP nr 4 Tarnobrzeg – Emilia Wróbel

Wyróżnienie:

– SP nr 6 Tarnobrzeg – Julia Kowalczuk

– SP Żupawa – Julia Wdowiak – Wilk

III KATEGORIA

I miejsce   I LO Sandomierz – Marta Kołacz

II miejsce LO Nisko – Emilia Luty

III miejsce ZSCKR Sandomierz – Karolina Chłodnicka

  ex aequo LO Stalowa Wola  KEN – Konrad Kłyza

            Organizatorzy docenili również wkład opiekunów młodych artystów.

Nad całością czuwała – wiceprezes ZO LOP w Tarnobrzegu Zofia Maziarz.