24 maja w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony w 1909 r. Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 % kontynentu. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. Od ponad 90 lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary objęte najwyższą formą ochrony są, w znacznej części, udostępnione ludziom.

 W związku z obchodami tego święta zapraszamy na Konferencję z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych 2022 pt. „ Perły w koronie podlaskiej przyrody” , którą obejrzeć można na kanale YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=oh6S7Iab4Ck 24 maja 2022r.  o godzinie 10.00

WIĘCEJ O  KONFERENCJI:

24 maja 2022r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” Narwiański Park Narodowych

SESJA I        

„Jesteśmy Naturą – Przemyśl – Przywróć – Połącz ponownie”.

SESJA II      

Panel I – „Natura wartością uniwersalną. Jak zarządzać dobrem narodowym?”

Panel II. – „Parki narodowe Europy – modelowanie współpracy międzynarodowej”. ORGANIZATORZY:

Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Instytut Kronenberga

PATRONAT HONOROWY:

Małgorzata Golińska – Główny Konserwator Przyrody, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

 

WIĘCEJ O POLSKICH PARKACH NARODOWYCH

https://www.gov.pl/web/klimat/parki-narodowe

https://www.gov.pl/web/nfosigw/parki-narodowe