Dzisiaj we współpracy z Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 oraz Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej i dzięki uprzejmości MZK Stalowa Wola, odbyliśmy wizytę studyjną po oczyszczalni ścieków oraz PSZOKu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z całym procesem technologicznym, jakiemu są poddawane ścieki komunalne. Przy tej okazji, co niektórzy mogą „kręcić” nosem, lecz musimy mieć świadomość, że każdy z nas, każdego dnia, przyczynia się do powstawania ścieków i różnego typu odpadów. Warto zatem dowiedzieć się, co się z tymi ludzkimi odpadami dalej dzieje, jak są oczyszczane i zagospodarowywane, aby jak najmniej były szkodliwe dla naszego środowiska. Wyjazd był sfinansowany ze środków NFOŚiGW.