22 września 2023 roku odbył się XI zjazd sprawozdawczo – wyborczy Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu na którym jednogłośnie został wybrany Prezes Zarządu Okręgu Pan Piotr Wałcerz. W skład zarządu weszło 6 osób tj. Agnieszka Wryk, Alina Wójcik, Zofia Maziarz, Danuta Serafin, Jan Szewczyk i Piotr Chmiel.