Już po raz siódmy – 11 października 2021 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się „Test Młodego Ekologa” w multimedialnej odsłonie QUIZSPOTTER. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody  w Tarnobrzegu i Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Głównym celem testu było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ekologicznych rozwiązań we współczesnym świecie oraz znajomość rodzimych gatunków flory i fauny. Test sprawdzał wiedzę  w kategoriach: ptaki, pojęcia, lasy, wydarzenia, organizacje i był skierowany do miłośników i pasjonatów przyrody, członków Ligi Ochrony Przyrody.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu,  Zespół Szkół w Baranowie Sandomierskim, Zespół Szkół w Stalach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej , Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej, I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu. Każdą szkołę reprezentował trzy osobowy zespół.

Wyniki drużynowe:                                         Wyniki Indywidualne:

I  miejsce – I LO Sandomierz                           I miejsce – Karolina Fudała

II miejsce – ZS Baranów Sandomierski           II miejsce – Kamil Drzewiecki

III miejsce – ZS Stale                                        III miejsce – Mikołaj Chorab

IV miejsce – SP Łychów Gościeradowski       IV miejsce – Łukasz Cyganek

V miejsce – ZSO Grębów                                V miejsce – Magdalena Pietrzyk