W dniach 20-21 listopada br. w Białobrzegach pod Warszawą członkowie Tarnobrzeskiego Okręgu LOP, a zarazem przedstawiciele Zarządu Głównego, uczestniczyli w Radzie Krajowej połączonej z konferencją popularnonaukową pt. „Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów”. Konferencję otworzyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Sławomir Mazurek, Minister Głównego Konserwatora Przyrody Pani Małgorzata Golińska oraz Prezes ZG LOP Pan Paweł Sałek. Prelegentami konferencji byli wybitni przedstawiciele nauki w zakresie mykologii i lichenologii w Polsce, którzy przedstawili ochronę gatunkową grzybów i porostów, wartość ich ochrony i problemy związane z jej realizacją oraz znaczenie grzybów i porostów w przyrodzie.
Konferencja była podzielona na dwie części: mykologiczną, czyli dotyczącą grzybów oraz lichenologiczną dotyczącą porostów.
Podczas I części Prelegenci wygłosili prelekcje na temat:
– „Dlaczego warto chronić grzyby – ochrona grzybów w Polsce” – dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczej i Leśnego PAN
– „Problemy realizacyjne ochrony grzybów wielkoowocnikowych” – prof dr hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny SGGW
– „Grzyby chronione w obiektywie” – Barbara Kudławiec i Mirosław Wantoch-Rekowski
– „Czerwona lista grzybów – co to jest, jak powstaje i czemu służy” – dr hab. Izabela Kałucka, Uniwersytet Łódzki
– „Obce gatunki grzybów niepatogenicznych jako zagrożenia dla środowiska” – dr Marcin Pietras, Instytut Dendrologii PAN
W ramach części II zaprezentowane zostały następujące prezentacje:
– „Dlaczego warto chronić porosty – ochrona porostów w Polsce” – dr Piotr Grochowski
– „Ochrona porostów epifitycznych w zadrzewieniach przydrożnych” – dr Rafał Szymczyk
– „Znaczenie porostów w przyrodzie” – mgr Marta Poławska
– „Chronione porosty w obiektywie” – inż. Amelia Piegdoń
Dwie pierwsze prelekcje części II wygłoszone zostały pierwszego dnia konferencji, natomiast dwie ostatnie drugiego dnia tj. 21 listopada.
W drugim dniu konferencji odbyły się także warsztaty terenowe, podczas których uczestnicy poznawali pospolicie występujące chronione gatunki porostów z różnych grup ekologicznych.
Prezentacje z konferencji dostępne są na głównej stronie Ligi Ochrony Przyrody, w zakładce „Konferencja” : https://www.lop.org.pl/webpage_45