zgodnie z wymogami RODO, prosimy o doręczenie oświadczenia – link do pobrania