Zarząd Okręgu LOP w Tarnobrzegu składa serdeczne podziękowanie członkom i sympatykom Ligi Ochrony Przyrody, którzy złożyli swoje podpisy udzielające poparcia projektowi uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego o nazwie „Lasy Zwierzyniec i Jasień”.
Ogółem Liga  zebrała 182 podpisy. Dziękujemy za poparcie projektu.

                              Zarząd Okręgu LOP w Tarnobrzegu