Tarnobrzeski Okręg LOP przystępuje do projektu edukacyjnego „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”.

Idąc w ślad za stanowiskiem ZG LOP z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce, w kwietniu br. Zarząd Główny LOP rozpoczął realizację wniosku pn. „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”, przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dnia 22-23 maja br. odbyło się szkolenie liderów z 13 województw. W chwili obecnej i w III kwartale br. realizowane będą szkolenia dla nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia LOP wyda broszury informacyjne, komiksy oraz kalendarze o tematyce związanej z retencjonowaniem wody. Najpóźniej na początku przyszłego roku szkolnego materiały trafią do uczniów i szkół na terenie całej Polski. Dodatkowo planowane są 64 warsztaty terenowe dla młodzieży szkolnej,
W III kwartale ogłosimy ogólnopolskie konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli.
Zachęcamy do uważnego śledzenia naszego profilu oraz strony internetowej na której będą zamieszczane materiały edukacyjne wydane w trakcie realizacji projektu.

Poniżej zamieszczamy link do filmu będącego jednym z materiałów dydaktycznych wydanych w ramach projektu.
https://youtu.be/uRqTP8VOgyM