Kolejny etap projektu edukacyjnego nt. „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” – szkolenie dla nauczycieli z naszego regionu, które odbyło się 17 września 2021 roku. W szkoleniu uczestniczyli  nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody z następujących szkół: Szkoła Podstawowa numer 3, 4, 6 i 10 w Tarnobrzegu, Zespół Szkół w Woli Baranowskiej, w Baranowie Sandomierskim, w Stalach, Szkoła Podstawowa w Żupawie,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Tarnobrzegu. Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z uczniami, na temat jak mała retencja przeciwdziała suszom i okresowym powodziom w Polsce.
W dniach od 27 do 30 września 2021 roku w ramach projektu odbyły się zajęcia terenowe na użytku ekologicznym „Wiślisko pod Kopcem” – starorzecze Wisły w Dymitrowie Dużym oraz na terenie projektowanego rezerwatu „Dolina Smarkatej”. Uczniowie mieli możliwość w terenie poznać zasady małej retencji, uroki malowniczo położonej rzeki Smarkatej oraz florę i faunę tam występującą.