Pomniki dla Natury. Po podpisaniu porozumienia o współpracy z RDLP w Radomiu oraz partnerami, członkowie i sympatycy LOP ruszyli do pracy w teren. Obszar działania – Nadleśnictwo Staszów. Zadanie to odnaleźć i sporządzić dokumentację dla drzew spełniających kryteria pomników przyrody. Dwudniowe prace terenowe pozwoliły udokumentować wspaniałe buki, klony i modrzewie oraz wiekowe dęby. Ciekawostką są też utwory skalne tzw. Podwale, które również zostanie zgłoszone jako pomnik przyrody.
Akcja realizowana jest w ramach porozumienia podpisanego 10 czerwca b.r. przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Ligę Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Radomiu i Tarnobrzegu oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Organizacji Natura i Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki.