Liga Ochrony Przyrody to jedna z najstarszych organizacji w naszym kraju. Na jej cześć 9 stycznia ustanowiono jej dniem. Nie jest to przypadkowe, ponieważ w tym dniu 1928 roku odbył się zjazd organizacyjny.

Członkowie LOP angażując się w akcje na rzecz ochrony przyrody dbają o zachowanie rodzimej flory i fauny oraz przyrodniczo cennych obszarów. O tym, jak ważna jest troska o naturalne środowisko wiedzieli już nasi królowie. Na przykład Władysław Jagiełło ograniczył polowania oraz niszczenie dębów i cisów. Objęcie w przeszłości ochroną sokołów, łabędzi oraz bobrów zawdzięczamy Zygmuntowi Staremu. Kontynuatorem myśli ochroniarskich w czasie rozbiorów był Stanisław Staszic, który zainicjował ochronę Tatr.

Prace nad powołaniem LOP rozpoczęły się po pierwszej wojnie światowej. Ich inicjatorem był prof. Władysław Szafer, zaś pierwszym prezesem został prof. Józef Mroziewicz. Znane wszystkim logo Stowarzyszenia jest autorstwa  Jerzego Chryniewieckiego.

Druga wojna światowa przerwała działalność LOP. Po wojnie sympatycy Ligi na nowo rozpoczęli działalność. Organizacyjny rozkwit nastąpił w 1968 roku, kiedy to Liga uzyskała status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności. Mimo upływu lat Stowarzyszenie stale cieszy się dużym szacunkiem oraz zaufaniem.

Zakresaktywności LOP jak i skuteczność w podejmowaniu różnorakich działań proekologicznych sprawiają, że organizacja ta ma istotny wpływ na ochronę środowiska w Polsce. Szczególną w tym rolę odgrywają oddziały i okręgi terenowe a wśród nich Okręg Tarnobrzeski, powołany w 1975 roku, z pierwszym prezesem Antonim Szpakiem.

Zrzeszeni wokół Zarządu LOP w Tarnobrzegu nauczyciele wiedzą, jak ważną rolę w edukacji ekologicznej młodzieży odgrywa systematyczna współpraca z Ligą. Trudno sobie wyobrazić edukację dzieci i młodzież bez jej wsparcia. Stąd też dzień 9 stycznia skłania nas do refleksji nad tym, jak wiele zawdzięczamy pracującym społecznie ludziom, którzy kochają przyrodę.