Zima to trudny okres dla zwierząt. Krótki dzień oraz niesprzyjające warunki pogodowe nie pozwalają  zaspokoić głodu, dlatego potrzebna jest pomoc ze strony człowieka.
Dokarmiać należy systematycznie i w stałych miejscach ale nie przez cały rok, gdyż w pozostałych sezonach – las i pola wyżywią dzikie zwierzęta. Należy pamiętać, że  zwierzęta leśne można dokarmiać tylko w porozumieniu z leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego.