Możesz przekazać nam 1,5 % podatku.

Wypełnij PIT-37 z wpisanym numerem KRS 0000113431 Ligi Ochrony Przyrody lub wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisując numer 0000113431, pod którym widnieje w KRS Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych ( imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.
Koniecznie wpisz w rubryce „cel szczegółowy” – Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

Z GÓRY DZIĘKUJEMY