Konkurs jest jedną z form wychowania i miłowania ziemi ojczystej.
Prace konkursowe powinny przedstawiać sposoby i możliwości zapobiegania  skutkom współczesnej techniki, ( ochrony świata zwierzęcego i roślinnego).

Praca może również odzwierciedlać stosunek młodzieży do zaniedbań w zakresie ochrony środowiska,( zanieczyszczeń wody, lasów, terenów przeznaczonych do odpoczynku).

Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.

Format prac A3 lub A4

Na odwrocie każdej pracy należy podać

  • imię i nazwisko
  • kategoria
  • nazwę i adres szkoły
  • temat lub tytuł pracy
  • nazwisko nauczyciela

Nadesłane prace będą rozpatrywane w kategoriach :

             I kat  Przedszkola

              II kat Szkoła Podstawowa klasa I- IV

              III „      „                „            „   V – VIII

  • czas trwania konkursu od 30 września do 21 listopada  2020 r.
  • wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej www.lop.tbg.pl
  • prace konkursowe prosimy nadsyłać do 30 listopada na adres Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 16

Wymogi RODO są  umieszczone na stronie internetowej LOP pod adresem www.lop.tarnobrzeg.pl
Oświadczenie  o pracach autorskich załącznik nr 1.
Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z w|w regulaminem.