Konkurs trwa  od września do grudnia  2020r.
Celem ogólnym konkursu jest popularyzacja aktywnych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,   podziwianie jej piękna, odbieranie wrażeń estetycznych i wyzwalanie chęci  ochrony naturalnych zasobów przyrody.
Celem szczególnym jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności artystycznych.

Dzieci i młodzież fotografują  sytuacje z życia przyrody charakteryzujące się wyjątkowym pięknem. (kwiaty, zwierzęta,  pejzaże ).

Obowiązuje format pocztówki  /10×15 lub 13×18 cm/ tylko 1 zdjęcie.

Zdjęcia  uczniów biorących udział  w konkursie zdobią kalendarze wydane przez ZOLOP w Tarnobrzegu.

Jury ocenia prace wg walorów przyrodniczych, estetycznych i techniki fotograficznej.

Nadesłane prace rozpatrywane są w trzech kategoriach:

                I kat. – klasa I – IV SP

II kat. – klasa V i VIII SP

III kat. – szkoły  Średnie

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2020r. na adres Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Moniuszki 16
39 -400 Tarnobrzeg.
Wyniki konkursowe ogłoszone będą na stronie internetowej www.lop.tbg.pl

 Wymogi RODO są  umieszczone na stronie internetowej LOP pod adresem www.lop.tarnobrzeg.pl

Oświadczenie  o pracach autorskich załącznik nr 1 .

Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z w|w regulaminem.

Tarnobrzeg.30.09.2020.r.