Regulamin   konkursu fotograficznego  LOP
pt. „ Kwiaty i drzewa kwitnące w obiektywie „
styczeń –  listopad 2021 r.