Oliwier Skowron oraz Bartosz Miłek uczniowie klasy IIC, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu zdobyli I miejsce (II kategoria) w Konkursie na impresję filmową pod hasłem „Przyroda źródłem wiedzy i osobistych przeżyć”. Przygotowali oni film pt. “Sandomierz” w którym pokazują ciekawe przyrodniczo zakątki tego miasta. Na uwagę zasługuje komentarz słowny który opatrzyli swój film. Gratulujemy pierwszego miejsca i swobody w prezentowaniu ciekawych miejsc miasta.

https://www.facebook.com/100010589588731/videos/361379016598974/