DZIEŃ LIGI OCHRONY PRZYRODY

Liga Ochrony Przyrody to jedna z najstarszych organizacji w naszym kraju. Na jej cześć 9 stycznia ustanowiono jej dniem. Nie jest to przypadkowe, ponieważ w tym dniu 1928 roku odbył się zjazd organizacyjny. Członkowie LOP angażując się w akcje na rzecz ochrony...

MAŁA RETENCJA-WIĘCEJ WODY DLA PRZYRODY

Uczniowie Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej pod kierunkiem pani Magdaleny Kucharskiej uczestniczyli w projekcie ,, MAŁA RETENCJA-WIĘCEJ WODY DLA PRZYRODY”. Najpierw odbyły się zajęcia teoretyczne, a następnie grupa uczniów brała udział w obserwowaniu, poznawaniu...

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią – 22 października 2021 roku odbył się XXXV Festiwal Piosenki Ekologicznej. Organizatorem festiwalu był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Główny cel konkursu to popularyzowanie zagadnień ochrony przyrody ...