Liga Ochrony Przyrody w ramach realizowanego od II kwartału br. projektu pn. “Mała retencja – więcej wody dla przyrody”  dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza 2 ogólnopolskie konkursy: jeden skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, drugi do nauczycieli. Regulaminy w załączeniu.