Szkolne Koło LOP w Sandomierzu

Działalność Ligi Ochrony Przyrody w kluczowym stopniu opiera się na edukacji dzieci i młodzieży. Szkolne Koła LOP odgrywają tu kluczową rolę, będąc komórką gdzie wiedza i zainteresowania przyrodnicze są popularyzowane i rozwijane. Istotną rolę odgrywają nauczyciele - opiekuni SKLOP. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji do ochrony przyrody członkowie kół mogą uczestniczyć w ciekawych konkursach, quizach, zajęciach, akcjach i wycieczkach.

Jednym z takich kół jest SKLOP w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, której opiekunem jest pani Kinga Kras. Koło powstało zaledwie dwa lata temu a już w jego szeregi wstąpiło kilkudziesięciu uczniów tej szkoły. Członkowie chętnie biorą udział w konkursach inicjowanych przez LOP jak również organizowanych przez opiekunkę koła, panią Kingę Kras. Koło wzięło udział również w kilku akcjach organizowanych przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natury 2000. Uczestnicy zajęć poznali gatunki ptaków, które można spotkać w okolicy, wieszali butki w obrębie szkoły, biorą czynny udział w akcjach dokarmiania ptaków w okresie zimy. Na szczególną uwagę zasługuje piękna i reprezentacyjna ścianka poświęcona Lidze, która przykuwa uwagę uczniów i osób dorosłych odwiedzających szkołę. Na ściance są liczne prace plastyczne uczniów a w centralnej części bogata informacja o historii Ligi i jej głównych celach i zadaniach.