9 stycznia, Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

To już 90 lat jak prof. Władysław Szafer powołał Ligę Ochrony Przyrody. Ta najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce dała początek Parkom Narodowym, Białowieskiemu i Tatrzańskiemu. Rzesza wolontariuszy, sympatyków i przyrodników rok rocznie podejmuje szereg działań edukacyjnych. Akcje czynnej ochrony przyrody pomagają lepiej zrozumieć naszą przyrodę i zachować jej najcenniejsze elementy. 
Tarnobrzeski Okręg LOP również ma swój jubileusz 40-letniej działalności. Rok 2018 jest rokiem wspaniałej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z dorobków naszej wolności są obowiązujące formy ochrony przyrody w tym Parki Narodowe, Krajobrazowe czy Pomniki Przyrody. Bieżący rok będzie również okazją do podsumowania dotychczasowej działalności tarnobrzeskiej Ligi.