Sprzątanie Wisły 2019r.

Zdjęcia z Akcji Sprzątania Wisły przez Ognisko TKKF SIARKA z udziałem członków Ligi Ochrony Przyrody