15 listopada 2019r. w Restauracji Fregata

Odznaczenia
6A9B5845 6A9B5856 6A9B5883 6A9B5847
6A9B5858 6A9B5881 6A9B5921 6A9B5960
6A9B5924 6A9B5937 6A9B5927 6A9B5886
6A9B5903 6A9B5892 6A9B5913 6A9B5909
6A9B5895 6A9B5905 6A9B5872